Slizienių giminė
Liubavo k., Rieses seniunija, Vilniaus rajonas, Lietuva

Slizienių giminės protėviai į Lietuvą atvyko iš Vengrijos. Slizienių šeima nuo seno turėjo herbą ,,Świat“, grafų titulą. Pirmasis Liubavo dvare iš Slizienių giminės apsigyveno Rapolas Slizienis (1804 -1881) – menininkas, skulptorius. Rapolas kūrė daug smulkios plastikos darbų – medalionų, projektavo dvarelių parkus, statė nedidelius dvarelius. Po vedybų su Kamile Tiškevičiūte, Rapolas susilaukė šešių vaikų. Jo sūnus Gustavas kitaip nei visi nuolat gyveno Liubavo dvare. Paskutinis Slizienis, kuriam priklausė Liubavas buvo Rapolas Jonas Slizienis (1857-1940), rūpinosi dvaro malūnu, įkūrė žirgyną.

Žemėlapis