Rodzina Śliźniów
Liubavo k., Rieses seniunija, Vilniaus rajonas, Lietuva

Przodkowie rodziny Śliźniów przybyli na Litwę z Węgier. Śliźniowie mieli herb „Świat“ i tytuł hrabiowski. Pierwszy we dworze Lubowo zamieszkał Rafał Ślizień (1804-1881) – artysta plastyk, rzeźbiarz. Rafał tworzył medaliony, projektował parki dworków, sam budował nieduże dworki. Po ślubie z Kamilą Tyszkiewiczówną doczekał sześciorga dzieci. Jego syn Gustaw stale mieszkał w Lubowie. Ostatnim właścicielem dworu był Rafał Jan Ślizień (1857-1940) który uporządkował młyn i założył stadninę.