Informacje o projekcie

Projekt „Odkryj na nowo regionalne korzenie” Nr. ENI-LLB-1-108 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania europejskiej polityki sąsiedztwa na lata 2014-2020, na podstawie priorytetu – promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego.

Partner wiodący: Region Planowania Żemgale (Łotwa).

Wartość całkowita projektu 1 031 591.00 EUR. Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 928 432,00 euro, pozostałe 10 proc. to wkład partnerski.

Cel projektu:

  • zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wspieranie rozwoju i konkurencyjności turystki kulturowej;
  • rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego;
  • zachowanie i promowanie rzemieślnictwa i unikatowych tradycji lokalnych;

Działania projektu:

  • organizowanie tradycyjnych imprez, wystaw, spotkania różnych pokoleń;
  • instalacja innowacyjnych i interaktywnych ekspozycji;
  • organizowanie szkoleń dla specjalistów kultury i turystyki;
  • tworzenie wspólnych tras turystycznych; symboli turystycznych;
  • przygotowanie materiałów informacyjnych;
  • wymiana doświadczeń i wizyty wzajemne.

Okres realizacji projektu: 14 05 2019 – 13 11 2021

Mapa została częściowo sfinansowana przez Unię Europejską. Za treść tej publikacji odpowiada wyłącznie Samorząd Rejonu Wileńskiego i w żaden sposób nie może być traktowana jako odzwierciedlająca poglądy Unii Europejskiej.