Kościół pod wezwaniem św. Anny w Duksztach
Mokyklos g. 3, 14222 Dūkštos, Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. Vilnius County, Lithuania

Pierwszy kościół w Duksztach został wybudowany w roku 1647 i był na połowę murowany, na połowę drewniany. W roku 1772 Dukszty przypadły Pijarom, którzy odbudowali zniszczoną świątynię i założyli przy niej szkołę oraz przytułek dla zakonników – emerytów. Nowy kościół neogotycki powstał już po likwidacji zakonu Pijarów i został wyświęcony w roku 1856. Jego budowę solidną sumą pieniędzy wsparł kompozytor Stanisław Moniuszko. Po powstaniu 1863 roku świątynia została przekształcona w cerkiew i dopiero w roku 1918 po ponownym wyświęceniu zwrócona katolikom.