Józef Piłsudski
Pikeliškės, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilnius County, Lithuania

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie (rejon Święciański). Zmarł 12 maja 1935 roku. Ciało Marszałka spoczęło na Wawelu, w Krakowie, a serce, zgodnie z Jego wolą, w Wilnie, na cmentarzu wojskowym na Rossie, obok Matki – Marii z Billewiczów Piłsudskiej. W latach 1930 – 1934 Piłsudski z rodziną każdego lata wypoczywał w należącym do niego dworku w Pikieliszkach. Dla Polaków Józef Piłsudski jest twórcą niepodległej Polski, dla świata –zwycięzcą jednej z największych bitew, zwanej „Cudem nad Wisłą“ dzięki której została zatrzymana ekspansja bolszewików na Europę.