Historia wsi Czterdzieści Tatarów (Sorok Tatary)
Keturiasdešimt Totorių, Pagirių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilnius County, 14120, Lithuania

Jest to jedna z najstarszych osad Wielkiego Księstwa Litewskiego, w której Witold Wielki osiedlił w XIV wieku Tatarów. Około 1630 roku we wsi były 42 gospodarstwa tatarskie, co, prawdopodobnie, wpłynęło na powstanie nazwy. W roku 2014 we wsi została otwarta siedziba wspólnoty tatarskiej.