Povilas Ksaveras Bžostovskis
Rukainiai, Rukainių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilnius County, Lithuania

Rukainių parapijos klebonas (1739-1827), kuris buvo įkūręs tarp Jašiūnų ir Turgelių – Pavlovo respubliką. Jo respublika neturėjo jokio pirmtako centrinėje Europoje. Jo respublikoje baudžiauninkai buvo atleisti nuo baudžiavos, po mišių Turgelių bažnyčioje gyventojai ateidavo į dvarą išklausyti paskaitų apie žemės ūkį, higieną. Apsigyvenus Rukainiuose Bžostovskis veikė kaip mecenatas, filantropas, bažnyčių įkūrėjas, leido savo raštus. Povilas Ksaveras Bžostovskis mirė 1827 m., ten ir palaidotas.

Žemėlapis