Janas Konradas Obstas
Kirtimai, Vilnius County 15221, Lithuania

Janas Konradas Obstas (1876- 1954) buvo operos dainininkas, istorikas, redaktorius, leidėjas, kolekcininkas. Obstas buvo Adomo Mickevičiaus muziejaus įkūrėjas. Mirus Obstui, jis buvo palaidotas šalia motinos ir žmonos. 2008 m. buvo iškilmingai pašventintas Obsto šeimos kapas.

Žemėlapis