Buivydžių istorija
Buivydžiai I, Buivydžių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilnius County, Lithuania

Rašytiniuose šaltiniuose Buivydžiai minimi XVI amžiuje. Buivydžių miestelyje buvo dvaras kuris priklausė Bžostovskių šeimai. 1653 m. Bžostovskių giminė perdavė žemes augustinų vienuoliams iš Mikoliškių, kuriuos 1782 m. vėl grįžo Bžostovskių giminei. Mykolas Radziševskis vesdamas Bžostovskių seserį gavo Buivydžius – kraitį. M. Radziševskis ant Buivydžių kalvos pastatė rūmus. XIX a. rūmai buvo nugriauti iš jų nebeliko net griuvėsių. XIX – XX a. sandūroje buvo atkurta nedidelė medinė dvaro sodyba, kuri buvo Lenkijos seimo nario Makovskio nuosavybė. Nuo pat seniausių laikų Buivydžiai išsiskiria iš visų Vilniaus rajono vietovių savo išskirtinę lenkų kalbos tarme.

Žemėlapis