Muzeum dworu w Lubowie
Liubavo dvaro malūnas, Vilnius 15143, Lietuva

Wzmianki o dworze w Lubowie pochodzą z XVI wieku. Dwór należał do Gasztołdów, Zygmunta Augusta, Mikołaja Radziwiłła Rudego, Kaspra Galejewskiego, Jana Antoniego Tyszkiewicza, Marcina Kryspina Kirszensztejna, Rafała Śliźnia. Zespół dworski tworzą: oficyna, oranżeria, młyn wodny, świron, obora,stodoła, lodownia, stajnia, budynek gospodarczy, dom mieszkalny. Oranżeria dworska została przystosowana do potrzeb kulturalnych i społecznych -rozmieszczono w niej ekspozycje muzealne.