Historia Niemieża
Nemėžis, Nemėžio seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilnius County, Lithuania

Niemież znany jest od czasów Witolda Wielkiego, który w wieku XIV osiedlił w nim Tatarów i wzniósł zamek, który przetrwał do końca XVI wieku.

W roku 1794 Jakub Jasiński utworzył w Niemieżu oddział powstańczy. W latach 1840 – 1850 Benedykt Tyszkiewicz ufundował klasycystyczny pałac. Niemież był ulubionym miejscem spotkań studentów Uniwersytetu Wileńskiego, członków organizacji Filomatów – Adama Mickiewicza, Tomasza Zana, Onufrego Pietraszkiewicza.